Emotionell smärta

Hur man kan transformera emotionell smärta

När man fokuserar på smärtan kan det kännas som om det förstärks en liten stund. Kanske det bara är för att du faktiskt uppmärksammar den helt. När du ger dig hän åt den emotionella smärtan transformeras den. Ibland kan smärtan komma tillbaka och man behöva göra den här övningen ett par gånger till innan smärtan helt har fått säga det den har att säga dig och då lämnar för gott.

Här är en video med EFT tapping för att lätta på emotionell smärta. Om du vill veta mer om metoden först kan du se en förklaring av den här.