Få diagnos

Om att få diagnos

När man fått diagnos är det ofta lättare att få stöd för sin psykiska hälsa eftersom man vet vad ens problematik är. Om man inte klarar att arbeta heltid får man också ekonomisk hjälp som kompensation för den tid man inte klarar att arbeta. Man har också rätt att söka bostadsbidrag om ens inkomst inte räcker att leva på annars.