Integritet

Integritet och att hitta ett lika naturligt nej som ett ja.