Känslor

Våra känslor är en del av vår inre guidning och navigering i livet. När vi har tillgång till både positiva och negativa känslor är vi växande människor. Vi behöver negativa känslor för att kunna känna kontrasten till de positiva känslorna och veta skillnaden. Vi behöver de negativa känslorna för att kunna växa som människor.

Det är tid att sluta vara rädd för negativa känslor – låt oss istället utforska dom och se vad de försöker säga oss. Dom gör oss mänskliga.

Här kommer en meditation på 7 minuter där vi övar oss på att bara vara med den känsla vi har, där den får finnas och bli bevittnad. Vi kan alltid ha det med oss i vår vardag när känslor uppstår – känna, tillåta och bevittna. Låta det som är vara välkommet och lita på att känslorna finns av en anledning. När vi uppmärksamma och tillåter förändras ofta känslorna.

Här nedanför finns flikar där olika så kallade negativa känslor utforskas för att ge förståelse och sätt att hantera dom. Det finns massor med olika känslor och det här är på inget sätt en komplett lista. Allt som sägs är sånt jag lärt, egna insikter och sätt att hantera känslor som fungerat för mig när dom varit starka.