Kropp och psyke

Kroppen och psyket hänger ihop och det kan vara bra att kolla vad som händer i kroppen om man fått psykisk ohälsa.

Lundborgskliniken utanför Göteborg där man kan kolla sin kropp och få en holistisk bild på vad som pågår.

Här är en lista till Biopater i Sverige som också kan ge en bra analys av din kropp och ev obalanser.

Här är ett videoklipp från Malou efter 10 om hur tarmfloran påverkar vår hjärna.

Här berättar Dr. Joe Dispenza om hur han helade sin kropp genom meditation.

 

Trauma och överväldigande händelser påverkar vår fysiska kropp.

Vid en överväldigande händelse kan det uppstå en inre konflikt som påverkar den fysiska kroppen. Om man röntgar hjärnan kan man se det som vita ringar på den del av hjärnan som påverkar ett visst organ eller en funktion i kroppen. I Meta Medicin har man tagit reda på vilka konflikter som påverkar var och på vilken sätt i kroppen. Om man löser upp konflikten börjar kroppen att läka.

Om konflikten ligger i det undermedvetna kan det vara bra med en fysisk diagnos först så är det lättare att hitta vilken konflikt som är kopplad och därigenom se vad man behöver jobba med. Ex om du varit med om ett övergrepp kan det ha uppstått en konflikt kring att du inte kunnat skydda dig och sätta din gräns. Då kan ett problem med urinblåsa eller urinvägar ha börjat utvecklats men den dag du löser konflikten genom att kunna sätta din gräns och markera ditt revir börjar de fysiska symptomen förändras. Ibland blossar de upp ett tag som en läkningskris kan göra innan de helt försvinner.

Här är länk till Susanne Billanders hemsida. Hon har skrivit en bok om och utbildar i Metamedicin.

Lundborgskliniken utanför Göteborg finns ny teknologi som hjälper att lösa omedvetna konflikter genom frekvenser.