Länkar

Min hemsida:

Emma Dinmali Holmlund – Familjekonstellationer, TRE – Tension and Trauma Release Exercises och EFT tapping.

 

Alternativa terapier:

TRE i Sverige: www.tre-sverige.se

TRE i världen: www.traumaprevention.com

Somatic Experience terapeuter i Sverige

 

Familjekonstellationer i Stockholm:

Svenska hellingerinstitutet

Familjekonstellationer i Göteborg:

Pille Naeris

Candra Karlholm ( även Svenshögen – norr om Göteborg)

Familjekonstellationer i Skåne förutom Emma:

Arpana Sonnsjö

 

Tapping/EFT/knackning:

Syskonen Nick och Jessica Ortner om hur tapping fungerar.

Lärare och handledare i EFT tapping i Sverige Iréne Ödmarks hemsida.

Emma Dinmali Holmlund ger EFT tapping sessioner, även online. Se länk ovan.

Det finns flera till i Sverige som ger sessioner i Tapping.

 

Här är kursgårdar som kan stödja dig i att transformera ditt inre:

Baravara nära Rättvik i Dalarna

Osho Risk i Danmark

Osho centret i Pune, Indien

Om du bor i eller nära Stockholm:

Urban Om

Humaniversity Sweden

 

Alternativ för den som vill få koll på sin kropp:

Lundborgskliniken utanför Göteborg där man kan kolla sin kropp och få en holistisk bild på vad som pågår.

Här är en lista till Biopater i Sverige som också kan ge en bra analys av din kropp och ev obalanser.

 

Kunskap om hur kropp och psykiska problem hänger ihop:

Hemsida till Anthony William – har bl a skrivit boken Medial läkning/Medical medium.

 

Inspiration från personer som vet hur man kan ändra sina tankar och känslor:

Eckarth Tolle pratar här om lidande. Det finns massor av talks med honom på Youtube.

Byron Katies The Work för att förändra hur man upplever sina tankar.

Här är en video med Anthony Robbins om hur man kan transformera negativa tankar bl a genom sin kroppshållning.

Hemsida till Anthony Robbins events i Europa

Hemsida till Matt Kahn – många av hans energifulla föreläsningar finns på Youtube.

Wim Hof berättar om hur man kan anpassa sin kropp till det mesta genom sin andning och sina tankar.

Dr. Joe Dispensa berättar om hur man kan ändra sitt liv genom känslor och tankar.

Hemsida till Rebecca Campbell som skrivit boken Light is the new Black och Rise Sister Rise.

 

Kursgårdar och festivaler med alternativ terapi och gemenskap för udda och jämna själar:

Ängsbacka kursgård i Molkom i Värmland.

Mundekulla kursgård i Småland

Space of Love festival på Öland i början av juni varje år