Nya jorden

Eftersom många av oss är obekväma med det liv som är på jorden idag, vill jag adressera det. Jag har lyssnat på många som pratar om den ”nya jorden” som redan är här nu parallellt med den gamla och det jag skriver om här är min personliga tolkning av det skifte som pågår. Du får själv känna in vad som är sant för dig. Min förhoppning med denna text är att någon känner sig lite mindre förvirrad av det planetskifte som vi går igenom här tillsammans på jorden.

Som barn tyckte jag att livet var svårt, hårt, förvirrande och jag kände mig inte hemma i det här livet så som det presenterades för mig. Ofta längtade jag efter en skönare plats för även om jag glömt var jag kommer ifrån anade jag att det finns något annat än det här.

Jag försökte bete mig som andra men kunde inte se någon mening med det mesta. När jag tittade på andra barn såg jag att en del genuint verkade lyckliga men jag kunde inte riktigt förstå varför.

För mig har det varit ett stort stöd att ta del av Dolores Cannons arbete. Hon har hjälpt 100.000 tals personer att genom djuphypnos komma i kontakt med tidigare liv både på den här planeten och på andra planeter och i andra dimensioner. De minnen och information från personers högre jag som kommit genom hypnos sessionerna har hon samlat i böcker och föreläsningar. Hon lämnade sin kropp 2014 och har efterlämnat en massa information om det planetskifte vi är inne i nu.

Hon talar i den här videon om de tre vågorna av volontärer som kommit till jorden sedan 1940-talet för att hjälpa jordens skifte till en ny jord. Om du känner resonans med det jag skriver här är du troligen en av oss som kommit hit för att hjälpa till med det här skiftet. Bara att du är här gör skillnad.

Om du bär på en tyngd i din känslokropp eller din fysiska kropp är det dags att hela, förlåta och förlösa. I de beslut du tar kan du välja mellan rädsla och det som tillhör det gamla eller så kan du nära den nya jorden och den ljusa framtid som vi tillsammans kommit hit för att skapa. Den nya jorden överlappar den gamla just nu så att vi kan se och uppleva båda och kan välja mellan dom i varje steg vi tar.

Ett tips är att inte se på nyheter eller göra det väldigt sällan eftersom de just nu presenterar ett rädslo-styrt scenario. Det gamla samhället har stöttat patriarkat och personlig vinning. På vår nya jord föder vi ett samhälle där vi hjälps åt och ser till allas välmående. De barn som växer upp nu är här för att skapa den nya jorden. De kommer hit med de höga frekvenser vi behöver. Vi som är äldre kommer att behöva uppgradera våra fysiska kroppar för att vara i frekvens så om du hör höga toner, får olika konstiga symptom som försvinner efter några minuter/dagar eller har väldigt trötta dagar så är det möjligt att det är din kropp som uppgraderas.

Håll ut och ta hand om dig i den här tiden av omvandling. Sök dig till andra högfrekventa personer, böcker, föreläsningar så att du har stöd medan vi pendlar mellan det vi kan kalla 3:e Dimensionen (den gamla jorden) och 5:e Dimensionen (den nya jorden). Tillsammans bidrar vi till hur smidigt och fort skiftet sker.

Du kanske undrar om 4:e dimensionen. Jo den går vi igenom också. När vi är där ser vi ofta plötsligt att det finns både ljus och mörker och ser dom som två motsatta poler.

Den 3:e dimensionen har en tyngre densitet och där kan man leva ut låga frekvenser. Utan de låga frekvenserna skulle det inte kunna finnas motpolen med högre frekvenser. I den 3:e dimensionen behövs personer från hela spektrat. Tänk på en spännande film – utan ”de onda” skulle det inte vara en så spännande film – de behövs där för att spela upp just den typen av film. Men livet utvecklas alltid och just nu vill jorden utvecklas och därför finns det inte längre stöd för de allra lägsta frekvenserna och personerna som vill leva ut dessa. De kommer inte att kunna följa med till den nya jorden.

När en del passerar igenom 4:e dimensionen, på väg till nya jorden, ser de det goda och det onda allt tydligare i det yttre. Fokus hamnar då ofta på att peka ut det onda så att andra också ska se det och sluta förlita sig på de scenarion som målas upp för intet ont anande människor, genom media. Man kanske skriver inlägg på sociala plattformar om allt man ser. De som fortfarande tror att det som sägs av valda auktoriteter är självklart sant, kan då kalla de som ser nåt annat för konspirationsteoretiker. Det är ett sätt att försöka tysta det som är obekvämt att ta in. De som börjar ta in det som sägs kan få sin världsbild rubbad och gå igenom vad som kallas kognitiv dissonans. Det är obehagligt att uppleva kognitiv dissonans eftersom man upplever två olika världsbilder samtidigt. Efter ett tag blir den ena världsbilden tydligare och får bli det nya sättet att förhålla sig till omvärlden. Det kan vara en svår tid i skiftet då kanske vänner och familj inte tänker som en själv. Det finns dock ett nätverk som heter WakeUp Friends över hela Sverige för den som vill träffa likasinnade som ser att de valda auktoriteterna och det som sägs på tv inte nödvändigtvis är sant och av godhet.

En annan version av att passera 4:e dimensionen är att se att det sk mörka/onda är den del av en själv som är destruktiv och styr en utifrån det undermedvetna. Genom att omfamna, transformera och medvetandegöra sitt eget undermedvetna kan man börja välja att göra gott, bidra till hög moral och gemenskap, skapa kreativt och ta ansvar för varje val man gör. Man blir en allt mer medveten skapare av den verklighet man lever i. Man vet att det ”onda” förvandlas inombords och inte längre styr när man tagit hand om det.

I 4:e dimensionen väljer vi sida – vill jag skapa/stödja liv, det som är naturligt och gott eller vill jag ge mig till anti-liv, det onaturliga och ”onda”. Om du följer en stor grupp som påstår att det är gott att välja det som är onaturligt och anti-liv lurar du dig själv genom att inte ta fullt eget ansvar och göra det onaturliga med gott samvete. Din handling är dock densamma och du har valt anti-liv. Du är inget offer. Du är ansvarig för dina handlingar även om du låtit dig övertalas av andra. Den som väljer det onaturliga är inte mindre älskad av det gudomliga/existensen. Vi är alla del av skapelsen och här på jorden råder fri vilja. Väljer man att inte utvecklas och höjas i frekvens är det helt okej – man får ta den tid man vill om än det inte är säkert att det blir ett bekvämt liv. Om ens själ vill utvecklas medan ens sinne väljer att vara trygg och passiv kommer själen att se till att livet blir dramatiskt på något sätt ex genom att man förlorar sitt arbete, hem eller någon nära. På så sätt kastas man in i den utveckling man valt på ett högre plan.

I det yttre kan man se hur många av de som valt att följa det kollektiva omedvetna väljer utifrån en auto-pilot där man följer strömmen utan att känna behov av att ta eget ansvar eftersom man tror att man gör gott då man gör som andra. En del vaknar upp och ser att de inte följer sin inre kompass när de följer strömmen. Ibland kan det vara svårt att erkänna för sig själv när man inte följer sin inre sanning eftersom det inte tycks finnas stöd för det i det yttre. Men det finns stöd om man letar lite.

Här är en video med Susann Björklund som pratar mer ingående kring det här. Se om det låter sant för dig.

En del är här för att sätta ljus på mörkret och medvetandegöra folk om vad som egentligen pågår i världen. Ibland utför man den uppgiften under en kortare period och ibland längre. Många av dessa jobbar med att rensa upp i sitt undermedvetna samtidigt. En del fastnar dock ett tag i fokus på det yttre och det dom ser i världen. Genom att ständigt fokusera på och prata om det som man uppfattar som ont riskerar man att ge en massa näring till det. Det är som med affirmationer – det man fokuserar på växer och om just det man inte vill ska ske ges en massa uppmärksamhet så göder man det kollektivt undermedvetna med ord, känslor och inre bilder.Ett tips är att byta fokus till hur man vill att den nya jorden ska kännas och uppenbara sig.

Efter hand som jordens frekvens stiger och 5:e dimensionen uppenbarar sig allt mer kommer allt fler att se och ta hand om sitt sitt inre mörker. När det inte finns så mycket omedvetet kvar att ta hand om bland dom som valt att stödja liv och det goda, kommer samhället och det yttre att spegla det. Ansvarsfulla, medvetna personer med hög moral kommer att skapa ett samhälle där alla har lika värde och vi lever medvetna om att vi hör ihop. Det kommer inte att vara lika kompakt, tung och lågfrekvent energi som på 3:e dimensionens jord.

I 4:e dimensionen kan tidsuppfattning vara förvirrande eftersom den inte är linjär längre.

Just nu överlappar gamla och nya jorden varandra och vi glider mellan de olika dimensionerna beroende på vilken frekvens vi befinner oss på. Vi kan stötta oss själva till att allt mer vara i 5:e Dimensionen genom att välja det vi mår bra av och ger glädje, gemenskap, kreativitet och livslust.

Jag tror att sinnet kan behöva lite överblick för att lättare kunna hjälpa till när livet känns tungt eller förvirrande. När jag märker att jag ett tag dragits med i tunga energier och rädslor påminner jag mig om den nya jorden och hur härligt det är att den äntligen är här. Jag har också förmånen att ha många vänner och en hel ”tribe” som ger näring till den nya jorden genom tankar, känslor och det dom skapar. Läs gärna under fliken Länkar så finns vägledning till nya 5D vänner där.

Här är en video med Elizabeth April som kanaliserar information och som jag uppfattar som en klar kanal och stort stöd i den här tiden. Se om det resonerar med dig och om inte kan du bara strunta i det.

Om du skulle vilja ha stöd i att rensa upp ditt undermedvetna och komma upp på en högre frekvens är det just det jag håller på med i mitt arbete. Se gärna mitt företags hemsida www.inrefrihet.se

Vi ses på den nya jorden! Kärlek Emma