Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa innebär ofta att man behöver förändra sitt sätt att leva på något sätt för att bli frisk.

Om man inte förr har vänt sig inåt och blivit medveten om sina egna känslor och sina egna behov kommer sjukdomen som en tydlig pekpinne i den riktningen.

Inom sjukvården får man genom samtalsterapi stöd så man inte behöver göra resan ensam. Ibland krävs det dock mer än samtal för att bli frisk.

Kanske man behöver rensa sin kropp på nedtryckta känslor genom att få utlopp för dom på något sätt. Kanske man behöver rensa ut allt i sitt liv just nu som tynger och gör att man dras ner till en negativ frekvens. Det kan vara dom man umgås med, det man har som sysselsättning, hur man bor, vilken information man tar in ex genom nätet, tidningar, böcker och spel. Är det nåt i ditt liv som inte känns rätt eller upplyftande längre? Är det dags att bryta upp?

Psykisk ohälsa leder ofta till nya insikter, ett nytt sätt att leva och ta hand om sig själv. När man blivit sjuk kan man inte smita från självutveckling även om den innebär att man har en svår period framför sig. Livet visar dig att förändring behövs. Detta är en del av mänsklighetens evolution. När du återhämtar dig från trauma är du en del av en Post Traumatisk Evolution/Utveckling.

Inom den psykiatriska sjukvården kan man få förslag om att äta läkemedel för att känna mindre det man känner. Ibland är det jättebra att få stöd med det – när man inte känner att man kan hantera allt man känner. Tyvärr får man än så länge inte stöd med tekniker för att hantera det man känner. Att få samtal timme i veckan är ett bra stöd men vad gör man alla andra timmar om man inte fått lära sig något sätt att hantera sina känslor hemma. Om man vill lära sig att ta hand om sig själv och sina känslor finns det alternativ som förhoppningsvis kommer att bli en integrerad del av sjukvården i framtiden.

Se gärna under fliken Trauma om de tekniker som föreslås där. Om man hamnar i psykisk ohälsa är det ganska hög risk att man har upplevt trauma eller överväldigande stress. TRE – Stress and Tension Release Exercises är en teknik man enkelt kan lära sig och använda hemma för att hantera stress – ny som gammal.

Psykisk ohälsa är en nyckel till en ny inre rikare värld. Den kanske inte är enkel att navigera i början men så småningom kan den bli till djup självkännedom och en välsignelse. Ta stöd av någon på vägen och lita på att du kommer ut på andra sidan en dag. En dag i sänder.