Sorg

Det är viktigt att sörja om man mist någon men också viktigt att fortsätta sitt liv. Om det funnits mycket kärlek till den man förlorat finns också ett starkt band och en stor sorg. När man sörjt har man kvar sig rikedomen av att ha fått uppleva kärleken och att ha fått vara nära någon.

Ibland är sorgen komplicerad och man sörjer kanske någon man aldrig fick komma nära eller någon man är arg på. Allt får plats och behöver få finnas tills det förändras.

Om du har sörjt någon som gått bort sen en längre tid och har svårt att gå vidare med ditt eget liv kanske den här meditationen kan hjälpa. Den ger en liten inblick i familjekonstellationer där man jobbar på en djup medvetande nivå. Se om du kan stilla dig och hitta ett djupare lugn i meditationen. Låt varje mening kan sjunka in. Är det någon mening som inte känns sann för dig när du upprepar den kan du bara släppa den.

Innan är det bra om du känner efter – vill du leva ständigt i sorg eller vill du/kan du tillåta dig att gå vidare.

Ibland har man en sorg som det är svårt att känna för att man inte hade det stöd man skulle ha behövt att leva ut sorgen när den uppstod. Kanske den kommer ut som ilska när man närmar sig den. Om man sjunker djupare in i vad som är sant kan man komma åt sorgen och ta hand om den när man är redo.

Familjekonstellationer i Stockholm:

Svenska hellingerinstitutet

Candra Karlholm

Familjekonstellationer i Göteborg:

Pille Naeris

Familjekonstellationer i Skåne:

Arpana Sonnsjö

Emma Dinmali Holmlund