Untitled Page – 2022-12-07 10:27:39

Hur man kan ta hand om sitt inre – den del som fortfarande är ett barn.

En skrivövning kan öppna en dialog med det inre barnet.

Gestalt terapi är ett annat bra sätt att föra en dialog.