Värdighet

Du är värdefull även om det inte känns så.

Här är en video om att bli hel med värdighet/dignity med Matt Kahn

Här är en video med Marissa Peers om att känna att man är tillräcklig som man är.